Wat doet Jurico voor u ?

Jurico stelt een persoonlijke adviseur tot uw dienst en zorgt voor een snelle afhandeling van uw dossiers. Jurico is geen incassobureau. Een nauwe samenwerking met gerechtsdeurwaarders staat garant voor een correcte afhandeling van uw dossiers. Uiteraard verloopt alles steeds in samenspraak met u als klant.

Wat doet uw Jurico-adviseur voor u ?

Uw Jurico-adviseur is een vertrouwenspersoon in juridische kwesties en hij zoekt, met veel aandacht voor uw klantenrelaties, naar de beste manier om uw geschillen op te lossen. Hij komt hiervoor graag bij u langs op kantoor. Ter plaatse neemt hij met u de probleemdossiers door. Het is uiteraard u die beslist welke stappen worden ondernomen en indien een geschil via arbitrage dient te worden opgelost, zal hij volgende taken op zich nemen:

  • Hij kijkt erop toe dat al uw documenten die aanleiding kunnen geven tot een geschil (bestelbons, offertes, lastenboeken, facturen; …) de juiste clausules bevatten.
  • Hij zal de administratieve taken rond arbitrage op zich nemen, maken van een kostenraming van de procedure, het opmaken van aanvraagdossier voor arbitrage. Zorgen voor een stipte administratieve opvolging.
  • U begeleiden als een vonnis moet worden uitgevoerd.

Bouwgeschillen

Elke Belg is geboren met een baksteen in zijn maag. Maar wat als die baksteen op uw maag blijft liggen? Uw bouw ligt stil en ondertussen lopen de kosten op.

Problemen waarvoor u geen minnelijke schikking vindt, hoeven niet steeds voor het gerecht te komen. Om langdurige geschillen, onvermijdelijke vertragingen en hoge gerechts- en advocatenkosten te vermijden, kunt u een discussie laten beslechten door een arbiter die door een onafhankelijke arbitragecommissie wordt aangesteld.

Een eerste logische stap is de betrokken partijen rond tafel krijgen om zo tot een aanvaardbaar compromis te komen. Indien een minnelijke schikking uitblijft, kan u terugvallen op de arbitragecommissie. Jurico adviseert en begeleidt u in de nodige stappen.

Scroll naar boven